Colofon

Vermeldingen conform §5 TMG / Telemediengesetz (TMG) / §55 RundfunkStaatsVertrag (RStV) / Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV):

OSCAR WEIL GmbH
Tramplerstr. 27 – 31
77933 Lahr

Postadres:

OSCAR WEIL GmbH
Postfach 2420
D – 77914 Lahr
Germany

Vertegenwoordigs door:

De directeurs
Dipl-Kfm. Gregor Grüb
Dipl.-Betriebsw. (DH) Stefan Gräther

Contact:

Telefoon: +49 (0) 7821 9396 – 0
Telefax: +49 (0) 7821 9396 – 96
E-mail: info@oscarweil.de

Kamer van Koophandel:

Registratie bij de kamer van Koophandel
Registratierechtbank: Amtsgericht Freiburg i.Br.
Registernummer: HRB 390902

BTW:

BTW-nummer conform § 27a Umsatzsteuergesetz (Duitsland):
DE 142356266

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 Abs. 2 RStV:

Dipl-Kfm. Gregor Grüb
OSCAR WEIL GmbH
Tramplerstr. 27 – 31
D – 77933 Lahr

Bijleggen van geschillen

De Europese Commissie stelt een platform voor het online bijleggen van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.Ons e-mailadres staat vermeld in het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht om aan procedures voor het bijleggen van geschillen voor een arbitrage-instantie deel te nemen.

Informatie over uw herroepingsrechten

Als u als consument online een dienstverleningsovereenkomst met ons heeft gesloten, kunt u uw overeenkomst binnen de 14 dagen zonder vermelding van redenen met een duidelijke verklaring herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze informatie op een duurzame gegevensdrager (bijv. brief, telefax, e-mail). Voor het aanhouden van de herroepingstermijn volstaat de op tijd verzonden herroeping als de verklaring op een duurzame gegevensdrager (bijv. brief, telefax, e-mail).

De herroeping dient te worden gericht aan:

OSCAR WEIL GmbH
Postfach 2420
D – 77914 Lahr
Deutschland / Germany

Voorbeeld herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wenst te herroepen, dient u dit formulier in te vullen en te retourneren.

Aan:
OSCAR WEIL GmbH
Postfach 2420
D – 77914 Lahr
Deutschland / Germany

Telefax: +49 (0) 7821 9396 – 96
E-mail: info@oscarweil.de

Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de uitvoering van de volgende dienstverlening (*):
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier):
Datum:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Gevolgen van de herroeping

In geval van een werkzame herroeping dienen de reeds ontvangen prestaties gertourneerd te worden. U bent verplicht tot betaling van waardevervanging voor de tot de herroeping uitgevoerde dienstverlening als u voor het afgeven van uw contractuele verklaring op dit rechtsgevolg attent bent gemaakt en uitdrukkelijk akkoord bent gegaan dat wij voor het einde van de hoerroepingstermijn met de uitvoering van de tegenprestatie beginnen. Als er sprake is van een plicht tot betaling van waardevervanging kan dat ertoe leiden dat u ondanks dat aan de contractuele betaalplichten voor de termijn tot de herroeping ondanks dat moet voldoen.

Uw recht op herroeping vervalt als de overeenkomst door beide contractanten naar uw uitdrukkelijke wens geheel is voldaan voordat u gebruik heeft gemaakt van uw recht op herroeping.

Aan verplichtingen tot vergoeding van betalingen moet binnen de 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring, voor ons met ontvangst.

Ter verantwoording:

Op de sites gebruikte afbeeldingen en foto´s zijn ofwel zelf gemaakt of de licentie ervan is verworven. Alle afbeeldingen en foto´s mogen niet gekopieerd noch op een andere manier verveelvoudigd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van dienstverleningen zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze sites conform de algemene wetten verantwoordelijk. Conform §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht om overgebrachte of opgeslagen externe informatie te bewaken of naar oorzaken te zoeken die wijzen op activiteiten in strijd met de wet.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform de algemene wetten blijven hiervan ongemoeid. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van kennis van een concrete wetschending mogelijk. Bij het bekend worden van zulke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kan er voor deze externe inhoud ook geen waarborging aanvaard worden. Voor de inhoud van de gekoppelde sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het tijdstip van de koppeling op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Inhoud in strijd met de wet waren op het tijdstip van koppeling niet herkenbaar.

Een voortdurende controle van de inhoud van de externe sites is echter zonder duidelijke aanknopingspunten voor een wetscheiding niet redelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitant van de site aangemaakte inhoud en werken op deze sites zijn onderhavig aan het Duitse copyright. De verveelvoudiging, bewerking, distributie en iedere manier van gebruik buiten de grenzen van het copyright moeten schriftelijk door de betreffende auteur of vormgever worden toegestaan. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud niet door de exploitant van deze site is aangemaakt, wordt het copyright van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u ondanks dat een overtreding van het copyright opmerken, verzoeken wij u om desbetreffend bericht. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

HEEFT U VERDERE INFORMATIE NODIG?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Wij verheugen ons erop, uw wensen te bespreken en uw vragen te beantwoorden.